Databáze MS-SQL

Z WTORG wiki
Přejít na: navigace, hledání

Uživatelská příručka (záhlaví): Vzhled a ovládání - Úpravy záznamů - Třídění záznamů - Filtrování záznamů - Seskupení záznamů - Tisk - Konec programu - Naplnění seznamu řečníků - Naplnění seznamu nabídek - Vytváření plánu přednášek sboru - Doplňování seznamu námětů - Časté otázky - Instalace a konfigurace programu - Obecný import z excelu - Databáze MS-SQL


Databáze

Databáze je ve správě každého sboru, který systém používá. To znamená, že ani seznamy námětů a řečníků nejsou sdílené. Ono by se u spolupracujících databází musely řešit věci, které se nyní řešit nemusí. Maximálně by se časem mohla dopracovat funkčnost načtení nabídky přednášek z nějaké centrální databáze řečníků, která by mohla vzniknout, nebo aktualizace námětů přednášek, které mají své jednoznačné ID, ale propojení mezi databázemi by bylo složité.

Tabulky

Plán přednášek

Jak s tabulkou pracovat - viz Vytváření plánu přednášek sboru

Přehled sloupců s vysvětlivkami:

 • Týden od - první den týdne, ve kterém proběhne přednáška
 • Číslo - číslo přednášky (zadej nebo se doplní dle vybraného námětu)
 • Námět přednášky - (vyber ze seznamu nebo se doplní dle zadaného čísla)
 • Řečník - (vyber ze seznamu)
 • Stav - (vyber ze seznamu)
  • Návrh - řečník ještě definivně nepotvrdil termín nebo námět
  • Potvrzeno - řečník potvrdil termín a námět
  • Zazněla (změní se automaticky dle data?)
  • Sbor, který zajistí námět a řečníka
 • Den - (naplní se automaticky dle Týden od ?)

Náměty přednášek

Jak s tabulkou pracovat - viz Doplňování seznamu námětů

Přehled sloupců s vysvětlivkami:

 • Číslo - číslo přednášky
 • Název - číslo přednášky
 • Zazněla -
 • Naposledy -
 • Plánovaná -
 • Bude mít -
 • Téma -

Řečníci

Jak s tabulkou pracovat - viz Naplnění seznamu řečníků

Přehled sloupců s vysvětlivkami:

 • Příjmení -
 • Jméno -
 • Zkratka -
 • Za jménem -
 • Telefon -
 • Mobil -
 • E-mail -
 • Aktivní -
 • Jmenování -
 • Sbor -

Nabídky přednášek

Jak s tabulkou pracovat - viz Naplnění seznamu nabídek

Přehled sloupců s vysvětlivkami:

Úpravy záznamů tabulek

Narozdíl od editace we Windows, kde systém umožňuje editaci souboru jen jednomu uživateli, databázové systémy užmožňují editaci jedné věty (jednu tabulku tedy může editovat současně více uživatelů).

Záznamy tabulek databáze lze upravovat dvěma způsoby:

Pomocí uživatelského prostředí

Program WTOrg.exe obsahuje nástroje pro:

 • Úpravy záznamů
 • Hromadné úpravy záznamů
  • Obnovit datumy ... [Nástroje] - slouží pro opravu datumů v souvisejících tabulkách dle plánu přednášek

Přímé spouštění SQL skriptů

Přetažením .SQL souboru na program spustíte SQL příkazy obsažené v SQL souboru. Takto lze dávkově editovat velké množství záznamů. Připravené jsou tyto SQL soubory:

 • Aktualizace datumu v nabidkach.sql
 • Aktualizace datumu v prednaskach.sql
 • Aktualizace prehledu prednasek.sql