Historie programu WTOrg

Z WTORG wiki
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní strana (záhlaví): Aktuality - Historie programu - Aktuální plány přednášek sborů - Upravené formuláře - Kniha přání - Hlášení chyby - Jak psát Wiki - Uživatelé - Finanční podpora


verze 1.0.1.435 (15.11.2013)


 • doplněna možnost exportovat zobrazená data do excelu
 • doplněna možnost exportovat nabízené přednášky řečníka do excelu (Nabídky přednášek / Soubor)
 • doplněna možnost kopírovat nabízené přednášky řečníka do schránky (Nabídky přednášek / Editace)
 • doplněna možnost načíst nabízené přednášky řečníka ze schránky (Nabídky přednášek / Editace)

verze 1.0.1.434 (15.11.2013)


 • doplněno tlačítko + do "Seznamu námětů"
 • doplněno ošetření dvojitých mezer v importu řečníků
 • do importu doplněno automatické přidání sboru "(nezadán)"
 • při ukončení programu se uloží i aktuálně editovaný záznam
 • do DB.INI doplněna možnost doplnit název sboru, který se zobrazuje v nadpisu (sekce Config, proměnná NazevSboru)
 • opravena chyba kdy se nepřiřadilo "Zájmeno" a tím pádem řečník nefungoval
 • do nabídky "Nástroje" doplněna akce, která zapíše "zazněla" do všech týdnů, které jsou za námi

verze 1.0.1.433 (1.12.2011)


 • opravena funkce, která automaticky přidá číslo přednášky do nabídky řečníka, když byla plánovaná a zazněla

verze 1.0.1.432 (17.11.2011)


 • opravena funkcionalita přesouvání plánovaných přednášek na jiný námět
 • dotažena práce s datumy, aby byla vázaná na nastavení jazyka v systému (díky Tome, zapotil jsem se, ale jede to :o)
 • přidána možnost v importu kontaktů do poznámky přidávat více sloupců z excelu. jméno sloupce v definici musí začínat znakem +

verze 1.0.1.431 (6.11.2011)


 • přidána funkce, která automaticky přidá číslo přednášky do nabídky řečníka, když byla plánovaná a zazněla
 • zdokonaleno propojení dat při plánování přednášek - data se udržují aktuální ve všech pohledech a tabulkách (uf, uf, to byla mravenčí práce :o)
 • upraveno obnovení dat v pohledech při úpravách řečníků a jejich nabídek
 • změněna práce s DB.INI - nyní když tento soubor není, program se zeptá na parametry připojení a uloží je do nově vytvořeného DB.INI. Z toho vyplývá jednodušší upgrade programu.

verze 1.0.1.430 (4.11.2011)


 • doplněny odkazy na stránky Wiki do menu Nápověda
 • zdokonaleno ošetření chyb při práci s SQL databází

verze 1.0.1.429 (3.11.2011)


 • zprovozněny stránky http://wiki.wtorg.cz obsahující wikinu, kde nejen najdete nápovědu k programu (díky Radku :o), ale sami se můžete po vytvoření účtu na její tvorbě podílet (což je velmi vítáno :o)
 • doplněna bublinková nápověda k databázovému navigátoru
 • doplněna kontrola na zadání sboru u řečníka - nyní je to povinná položka
 • upraven import aby doplňoval u nezadaných sborů (nezadán) chystáte-li se k importu doporučuji použít tuto verzi!
 • doplněna možnost tisknout u řečníka celé jméno, sbor, telefon a mobil
 • doplněna obrazovka "O programu" a odkazy na wikinu přímo z programu

verze 1.0.1.428 (31.10.2011)


 • dodělaná možnost vybrat si ze seznamu sborů, který se má otevřít. Seznam se zadává v DB.INI tak, že místo názvu sboru se zadá LIST v sekci LIST je seznam databází pro otevření ve formátu SBORXXX=JmenoSboru. Podmínkou je aby uživatel měl práva k přístupu do příslušné DB.
 • doplněna možnost sloučit vybrané řečníky do jednoho. Slouží k dočištění seznamu řečníků po importu, kdy se může stát, že je jeden řečník veden ve více záznamech, protože nebylo přesně uvedeno jméno. Ke sloučení stačí vybrat dve nebo více řečníků, které chcete sloučit a v menu Nástroje - Sloučit řečníky zvolit sloučení. Řečníci se slučují se do toho řečníka, na kterém stojí kurzor.
 • do importu doplněna možnost použít sekci ALIAS pro sjednocení zkrácených z zkomolených jmen v přehledu. Syntaxe: zkomolenina=správné jméno
 • upraveno spouštění SQL příkazů, doplněno zobrazování právě probíhajícího scriptu
 • doplněna možnost importovat přehled přednášek z excelu. Program uměle vytvoří rozpis přednášek pro importované roky a naplní seznam řečníků i nabídky přednášek.
 • všechny (snad :o) texty přeloženy do češtiny

verze 1.0.1.427 (14.10.2011)


 • vylepšen import, aby zvládal importovat i duplicitní datumy (pozdrav Zbyňkovi :o)
 • import doplněn o naplnění seznamu námětů posledními řečníky a plánovanými řečníky

verze 1.0.1.426 (13.10.2011)


 • doplněna možnost tisknout číslo přednášky v plánu přednášek (úpravu sestavy si musí udělat každý sám :o)

verze 1.0.1.425 (12.10.2011)


 • dopracována možnost spouště SQL skripty přetažením .SQL souboru na program
 • přidán obecný import z Excelu. Popis importu najdete v souboru WTORG.import

verze 1.0.1.422 (1.10.2011)


 • první uvolnění programu pro veřejné testování